“Ik vond hun kennismaking zó leuk. Al mijn weerstand viel weg”

  • Willemijn Pleijsier
  • Medewerkers

“De psychiatrie of de jeugdzorg, dat wilde ik gaan doen. Maar toen moest ik stagelopen in de gehandicaptenzorg. Wat vond ik dat niet fijn,” vertelt Willemijn.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

“Maar toen ik aankwam, waren de bewoners enthousiast dat ik er was. Ze knoopten een praatje met me aan en waren geïnteresseerd in me. Oh, konden ze toch eens gedachten lezen! Ik ging me schamen dat ik geen zin had om naar hen toe te gaan. Ik vond hun manier van kennismaken zo leuk! Alle weerstand viel weg. Nu werk ik al ruim vijf jaar bij Adullam met veel plezier. Wat is dit mooi werk.” “Het klinkt cliché maar ik ervaar ook echt wat je vaak hoort over mensen met een beperking: wat jij ziet, dat zijn ze. Ze zijn puur en ze hebben geen dubbele agenda. Ze geven aan wat ze voelen, voor zover ze hiertoe in staat zijn.” “En ze zijn met weinig tevreden. Soms organiseren we een uitstapje of iets leuks en gezelligs. Als je dan ziet hoe intens ze daarvan genieten! Hun enthousiasme is echt prachtig om te ervaren.”

Stevigere basis

“Toen ik bij Adullam werkte en ik de opleiding Maatschappelijke Zorg aan het Hoornbeeck College had afgerond, gaf ik aan dat ik ooit nog wel eens een opleiding zou willen doen. Mijn werk was uitdagend, maar ik miste voor mezelf een goede theoretische basis. Het leek me mooi om niet meer alleen op de groep te staan en cliënten te begeleiden, maar mij ook te verdiepen in het coachen van collega’s en het voeren van oudergesprekken. Dat werd serieus genomen. Een jaar daarna ben ik gestart met de tweejarige opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (ad-pep) aan de Driestar Hogeschool in Gouda. Deze zorgt voor meer verdieping in mijn werk bij Adullam. Inmiddels ben ik in het bezit van mijn diploma.” “De Ad-pep is vooral gericht op onderwijs. In mijn klas werkte bijna niemand anders in de gehandicaptenzorg behalve ik. In eerste instantie moest ik daarom zelf best vaak de vertaalslag maken. Gelukkig was dat niet moeilijk, want vaak gingen de colleges over de leeftijd van nul tot achttien jaar. Alle onze bewoners functioneren rond die leeftijd. Ik kon de theorie daarom goed koppelen aan mijn werk.”  “Ons eerste college ging over de ontwikkeling van een kind van een half jaar. Toen ik de dag erna op mijn werk kwam, keek ik naar een cliënt die functioneerde op de leeftijd van een kind van een half jaar. Ik was me er nooit van bewust geweest dat haar gedrag bij haar ontwikkeling hoort. Door de collegestof wist ik beter hoe ik met deze bewoner om moest gaan. Dat motiveerde mij en zorgde ervoor dat ik benieuwd was naar wat het volgende college me zou leren.”

Christelijke identiteit

“Door mijn werk bij Adullam ben ik dieper na gaan denken: wie ben ik als christelijke professional? Hoe sta ik als christen in mijn werk en hoe straal ik mijn overtuigingen uit, juist ook op mijn werk? De opleiding ad-pep heeft daar ook aan bijgedragen.” “Toen ik met mijn studie bezig was, kwam er een vacature voorbij voor teamleider en ben ik teamleider geworden. Dit bevalt me goed. Ik vond het eerst best wel spannend. Je voert gesprekken met collega’s, je coacht hen en je denkt na over beleid. Ik had van tevoren niet gedacht dat ik dat ook leuk zou vinden.” “Voor de afwisseling en het contact met de cliënten en collega’s werk ik ook nog op de groep. Dat doet me goed. Ik leer veel van mijn cliënten. Dat zit ’m in de kleine dingen. Zij zijn zo snel blij met iets, dat mis ik tot mijn schaamte weleens.”

Naar mijn zin

“Recent is een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden. De werksfeer en de mogelijkheden voor scholing worden door iedereen hoog gewaardeerd. Ik herken dit. Ik zit in een heel leuk team en er zijn zeker mogelijkheden voor opleiding.” “Ik vind de zorg bij Adullam erg goed. We werken vanuit een zorgvisie, het Adullam Schutse Begeleidings Model (ASBM). Daarin kijken we verder dan iemands gedrag. Op de groepen waar ik werk zijn meerdere bewoners met intensief gedrag. Ik heb geleerd om dat te zien als het topje van de ijsberg en te onderzoeken waar dit door veroorzaakt wordt. De positieve effecten van het ASBM-model zie ik terug bij onze cliënten. Natuurlijk komt moeilijk verstaanbaar gedrag ook bij ons voor, maar toch helpt het ASBM-model om dit te voorkomen of te beperken.” “Het mooie van onze zorgvisie is ook, dat het niet alleen voor cliënten geldt. Je kunt het ook toepassen op collega’s. Dat we allemaal vanuit dezelfde waarden werken, vloeit hieruit voort. Iedereen herkent de waarden van veiligheid, verbinding, afhankelijkheid, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid die beschreven staan in de waardencirkel. We zoeken het beste voor onze cliënten vanuit eeuwigheidsperspectief. Het is bijzonder dat elke medewerker dit deelt, en dat juist in deze wereld.”

Solliciteer!

“Ik zou iedereen willen aanmoedigen om bij Adullam te gaan werken. Werken met deze doelgroep is fijn en geeft veel voldoening en vreugde. En Adullam is een professionele organisatie.”
“Je kunt hier groeien als je dat wilt of je verder verdiepen in je vak zodat de zorg die je geeft, beter wordt. Ik voel me hier gewaardeerd, ik merk dat onder meer uit de inspanningen die worden gedaan om personeel te binden zoals het bieden van opleidingsmogelijkheden, dat vind ik een goede zaak.” “Adullam is ook voortdurend in ontwikkeling. Wat gaat goed? Wat gaat niet goed en hoe kunnen we dat verbeteren? Dit zijn vragen die hier gesteld mogen worden.”

Like dit verhaal