Kerkelijke betrokkenheid

Adullam heeft een kerkelijke herkomst. Van oorsprong is Adullam een initiatief van het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Al snel kwamen er contacten met andere kerkverbanden bij. Nog steeds is dit te merken aan de betrokkenheid van deze kerken bij Adullam. Dankbaar kunnen we zeggen dat vele kerkelijke gemeenten bijdragen aan ons werk. Het is duidelijk zichtbaar dat zij hun diaconale functie richting Adullam waarmaken. Kerkenraden komen soms ook gezamenlijk kijken op een locatie.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent
Lees hier meer over de kerkelijke afkomst

 

Betrokkenheid

Het belangrijkste aspect van de kerkelijke betrokkenheid is het voortdurende gebed voor de medemens met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Diverse ambtsdragers houden aangepaste catechisatielessen voor onze bewoners of bezoeken onze locaties. Ook verzorgen zij met regelmaat de maandelijkse openingen. Dit zijn waardevolle momenten waarin we de betrokkenheid vanuit de kerken ervaren. Zouden we u mogen vragen om onze zorgvragers op te dragen in het gebed tijdens de zondagse erediensten?

Soms vinden mensen het moeilijk om contact te leggen met iemand met een beperking omdat ze weinig of geen ervaring hiermee hebben. Ze weten niet hoe iemand zal reageren of wat hij begrijpt. Als u het prettig vindt, kunt u van te voren contact opnemen met de groep die u wilt bezoeken. Dan praten we u bij. Net zo fijn voor u én de cliënten.

Financiële steun

Naast de persoonlijke betrokkenheid bij onze zorgvragers en/of uw gemeenteleden, stellen we het op prijs dat u Adullam op het collecterooster plaatst. Voor het identiteitsgebonden deel van de zorg ontvangen wij geen enkele vergoeding van de overheid. Ondanks deze tekorten blijven zorgvragers en hun ouders/verzorgers kiezen voor identiteitsgebonden zorg. Dit in het vertrouwen dat de bewezen steun vanuit de achterliggende jaren niet beschaamd zal worden in de toekomst.

Overweegt u om het collectegeld over te maken aan Adullam? Dat kan naar Stichting Zorg Adullam, Barneveld, IBAN NL83 RABO 0337 5866 91.

 

In de afhankelijkheid van de Heere bestaat stichting Adullam nog. Dit vervult ons met dankbaarheid; op de Heere mogen we vertrouwen, ook in de toekomst.