Organisatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het dagelijks bestuur en de verschillende raden van Adullam.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Organogram

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt Adullam. Dat betekent dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is dat doelen worden gehaald, er een strategie wordt gevormd en er beleid wordt vastgesteld. Ook als het gaat om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en begeleiding binnen Adullam is de Raad van Bestuur verantwoordelijk.

Raad van Bestuur
 • dhr. A. (Bram) Prins
Regeling onkosten RvB

Managementteam

Het Managementteam (MT) bestaat uit drie personen: de bestuurder (voorzitter), de manager zorg en de manager bedrijfsvoering. Adullam is ingericht in twee deelgebieden, ‘Zorg’ en ‘Mens’. Beide deelgebieden hebben een eigen manager. De manager Zorg is verantwoordelijk voor de behandeling, begeleiding en zorg op de locaties. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zorgbeleid. De manager Bedrijfsvoering richt zich meer op de Mens-kant van de organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten die hierbij horen (HR, Financiën, Informatisering & Automatisering, Communicatie, Fondsenwerving en Secretariaat). Ook heeft hij als taak het ontwikkelen van HR- en organisatiebeleid.

Managementteam
 • dhr. J.D. (Jan-Dirk) Meijering | Manager Zorg
 • dhr. B. (Bas) Jelier | Manager Bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht (RvT) wordt toezicht gehouden op het behalen van doelen, de strategie en het beleid van Adullam. Daarnaast kijkt de RvT naar ontwikkelingen in de maatschappij en wordt het beleid van Adullam daarop getoetst. Ook geven ze advies aan de Raad van Bestuur over de strategie en het beleid van de organisatie. Als er zaken zijn die het identiteitsbeleid raken moet de Raad van Toezicht hiervoor goedkeuring geven. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de Raad van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht
 • drs. A. (Arie) Mourik RA | Gouderak | Voorzitter
 • dhr. C. H. (Kees) Achterberg RA | Woudenberg
 • dhr. K. (Krijn) Kasteleijn | Ouddorp

Raad van Advies

De Raad van Advies vertegenwoordigt de kerkelijke achterban van Adullam. Als het gaat over thema’s op het gebied van identiteit en de relatie met de kerkelijke achterban kan de Raad van Advies om advies worden gevraagd. Zo wordt de identiteit van Adullam goed geborgd.

Leden Raad van Advies
 • ds. A. Vlietstra | Harskamp | Voorzitter
 • dhr. T. Cazant | Balkbrug
 • dhr. E. van Gaalen | Rhenen
 • drs. C. van Haaften | Odijk
 • ds. K. van Olst | Doornspijk
 • dhr. D.C. van der Ploeg | Urk
 • dhr. W. Rozendaal | Barneveld
 • dhr. J. Vuik | Capelle aan den IJssel
 • dhr. L. A. Wijnmalen | Urk
 • dhr. A. D. van der Wulp | ’s Gravendeel
 • dhr. H. Schalk | Ede

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft een dubbele taak. Aan de ene kant het behartigen van de belangen van de medewerkers. Aan de andere kant het behartigen van de belangen van Adullam als geheel. De Ondernemingsraad vindt het hierom belangrijk om een betrokken en betrouwbare overleg- en adviespartner te zijn van de Raad van Bestuur. De leden werken verspreid over de locaties van Adullam. Op deze manier wordt de hele organisatie zo goed mogelijk vertegenwoordigd.

Wilt u meer informatie of om een andere reden in contact komen met de Ondernemingsraad? Dat kan via or@adullam.nu.