Contact

Op deze pagina zijn alle contactgegevens van Adullam te vinden. Van het Centraal Bureau, maar ook van de verschillende locaties. Een idee of klacht? Lees verder
op deze pagina voor meer infomatie.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Algemene informatie

Op het Centraal Bureau in Barneveld zijn verschillende diensten te vinden. Denk aan de Raad van Bestuur en het Managementteam. Ook proberen we vanuit het Centraal Bureau onze locaties zo goed mogelijk te ondersteunen. Heeft u een vraag voor de afdeling financiën, beleid en kwaliteit, communicatie, fondsenwerving, huisvesting of HR? Neem dan contact met ons op via de algemene contactgegevens.

Adresgegevens
Stichting Zorg Adullam

Bezoekadres
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres
Postbus 19
3770 AA Barneveld

088 238 55 26
info@adullam.nu

KvK-nummer 41053643
IBAN NL17 RABO 0337 4118 24
BTW nummer NL 8068.32.320.B01
RSIN 806 832 320

Vrienden van Adullam

Om transparantie te bevorderen ontvangt en verwerkt Adullam alle giften en bijdragen van de comités onder de naam Vrienden van Adullam. Wilt u ook een gift geven? Maak deze dan over naar IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91 of gebruik het formulier op deze pagina.

Contact met een locatie

Telefonisch contact met een locatie van Adullam? Op deze pagina vindt u alle telefoonnummers. Klik op de locatie voor uitgebreide informatie.

 

Locatie Telefoonnummer Locatie Telefoonnummer
Molenheim 088 238 60 00 Eliëzerhof 088 238 56 90
Polderheim 088 238 60 10 Maasheim 088 238 61 00
Wilgenheim 088 238 60 20 De Horstenaar 088 238 56 85
Beekheim 088 238 59 60 Horstheim 088 238 56 50
Centraal Bureau 088 238 55 26 Samenzóo 088 238 56 80
De Klimboom 088 238 59 40 Streekheim 088 238 56 50
Veldheim 088 238 59 00 De 10 Domeinen 088 238 58 30
Muiderheim 088 238 55 55 Kroonheim 088 238 58 50
Dependence Wilgenheim 088 238 60 20 De Klimop 088  238 56 55

Een idee of een klacht?

Bij Adullam vinden we kwaliteit erg belangrijk. We staan daarom open voor ideeën en verbeteringen. Heeft u een vraag? Laat het ons weten. Ook als u een klacht heeft over de zorg of begeleiding op (één van) onze locaties kan die worden ingediend. Neem dan eerst contact op met een teamleider of locatiemanager.

Formele klacht

Het kan voorkomen dat ondanks afstemming binnen Adullam uw klacht toch niet naar tevredenheid is afgehandeld. Dan kunt u een formele klacht indienen bij onze externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris, de heer A. (André) Lagendijk. De stappen om een klacht in te dienen zijn te lezen in de folder die geschreven is voor cliënten: Heb jij een klacht.

Vertrouwenspersonen

Als er iets is gebeurd binnen Adullam waar moeilijk over te praten is, zijn er twee vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij behandelen de zaak onafhankelijk en vertrouwelijk. De interne vertrouwenspersoon is een medewerker van Adullam, de externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van Adullam.

  • Mw. drs. M. J. (Marja) Biemont – Bunt uit Veenendaal (extern)

De contactgegevens van onze vertrouwenspersonen staan in de folder die geschreven is voor cliënten: Heb jij een klacht.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Heb je vragen of klachten over onvrijwillige zorg? Dan kun je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Sabrina Scalzotto is voor Adullam de cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet zorg en dwang. Zij is werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang en helemaal onafhankelijk. Alles wat je aan Sabrina vertelt is vertrouwelijk.

Sabrina Scalzotto is bereikbaar door te bellen naar 0630456893 of een mail te sturen naar sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl.

Klokkenluidersregeling

Vermoed je een misstand binnen Adullam? Van een misstand is bijvoorbeeld sprake als er een wet overtreden wordt of er gevaar dreigt voor de veiligheid van bepaalde personen. Is dit het geval dan staan in de Klokkenluidersregeling de stappen om te ondernemen.

Wil jij je spreekbeurt houden over Adullam? Leuk! Via het onderstaande formulier kun je een spreekbeurtpakket aanvragen met informatie over Adullam en iets leuks erbij om weg te geven.

Contact spreekbeurt

"*" geeft vereiste velden aan

Adres*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.