Over Adullam

Adullam is een landelijke organisatie waar mensen met een beperking kunnen leren, wonen en werken. We staan ervoor dat iedereen het gewone leven kan ervaren. Want we zijn allemaal door God geschapen en hebben allemaal talenten ontvangen die we moeten gebruiken. Hierin zijn we aan elkaar gelijkwaardig. Bij Adullam word je gezien in je behoeften, talenten en verantwoordelijkheden. We bieden je passende zorg en begeleiding, vanuit Gods Woord.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Wat kenmerkt ons?

Ons leven staat in eeuwigheidsperspectief. Vanuit die houding willen wij de zorg en begeleiding bieden. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) zijn het uitgangspunt. Binnen Adullam maken we gebruik van de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773.

Het is belangrijk dat je kunt wonen, leren en werken in dezelfde leefsfeer als thuis. Dagelijks gaat op onze locaties Gods Woord open en staan we met elkaar stil bij een Bijbelgedeelte. We houden een dagopening, we lezen, bidden, zingen en danken bij de maaltijden en er is een avondsluiting. Ook gaan we op zondag samen naar de kerk of als dat niet kan luisteren we op de groep mee. Voor Bijbels onderwijs gebruiken we de door onszelf ontwikkelde methode Door Woord en Geest. Deze methode sluit aan bij de diverse leeftijden en niveaus.

Meer details over onze identiteit zijn vastgelegd in ons identiteitsprofiel. We verwachten dat onze cliënten of hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers en onze medewerkers onze identiteit onderschrijven.

Wat zijn onze visie en missie?

Onze visie is de stip op de horizon. Waar willen we naartoe? De visie van Adullam is: ‘Iedereen ervaart het gewone leven, passend bij zijn of haar behoeften, mogelijkheden en verantwoordelijkheden, vanuit een Bijbelse levensovertuiging.’

Onze missie is wat ons doel is, elke dag opnieuw. Onze missie is: ‘Adullam biedt de zorg en begeleiding die mensen nodig hebben bij het leren, wonen en werken, waarbij Gods Woord het fundament is.’

ASBM Begeleidingsmodel

Adullam heeft een eigen begeleidingsmodel. Centraal in dit model staat het ervaren van het gewone leven. We werken vanuit gezamenlijke waarden. Deze staan in een waardencirkel. De kern hiervan is: “God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf”.

Lees meer over ASBM Lees meer over ASBM

Help mee

Leren, wonen of werken op een plek waar je je thuis voelt. Dat willen we allemaal. Adullam biedt al meer dan 40 jaar identiteitsgebonden zorg en begeleiding. Een plek waar de Bijbel iedere dag open gaat. Mogen we rekenen op uw warme betrokkenheid?

Help mee Help mee
Wat zijn onze waarden?

 

Onze zorgvisie is verder uitgewerkt in het ASBM-Model (Adullam-Schutse-Begeleidings-Model). Binnen Adullam werken we vanuit waarden. Ze zijn van grote betekenis voor onze organisatie: ze geven richting aan wie we willen zijn en de manier waarop we met elkaar om gaan. We hebben onze waarden samengevat in de waardencirkel.

De Bijbel staat in het midden van onze waardencirkel. Gods Woord leert ons om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf; een eis waaraan we alleen kunnen voldoen met Gods genade in ons leven. Dat erkennen we vanuit de waarde ‘afhankelijkheid’. Kortom: de Bijbel is het uitgangspunt, de drijvende én verbindende kracht achter onze waarden. Wat zijn de Adullam-waarden? De vijf Adullam-waarden zijn: afhankelijkheid, veiligheid, verbinding, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid.