Duurzaamheid

Adullam is gecertificeerd voor de Milieuthermometer Brons. Deze certificering laat zien dat Adullam actief werkt aan haar visie en doelstelling op het gebied van duurzaamheid en milieu. We geven hiermee invulling aan onze Bijbelse opdracht om de aarde te bewaren voor nu en in toekomst. Duurzaam en betekenisvol.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Visie

Gerelateerd aan de nieuwe strategische visie ziet Adullam duurzaamheid en milieu als volgt:

Vanuit onze Bijbelse verantwoordelijkheid en in afhankelijkheid werkt Adullam aan bewustwording en rentmeesterschap, en geeft hiermee duurzaamheid en milieu een vaste plek binnen Adullam als een van de randvoorwaarden voor een gezonde werk- en leefomgeving voor cliënten, medewerkers en onze naasten. Duurzaamheid is spaarzaamheid op mens, natuur en grondstoffen. Hiermee werken we aan onze Bijbelse opdracht om de aarde te bewaren voor nu en in toekomst. Duurzaam en betekenisvol.

Doelstellingen

Adullam omarmt de doelstellingen vanuit de Green Deal Zorg 3.0 en hanteert deze als doelstelling van het beleid op duurzaamheid en milieu.

  1. CO2-reductie: 55% in 2030 en neutraal in 2050
  2. Primair grondstofgebruik: 50% reductie in 2030 en maximale circulaire zorg in 2050
  3. Bewustwording
  4. Gezonde werk- en leefomgeving van cliënten en medewerkers
  5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)