Kwaliteit

Het gewone leven ervaren in leren, wonen en werken vanuit een Bijbelse levensovertuiging? Adullam biedt zorg en begeleiding, passend bij de (zorg)vraag van onze cliënten. Op deze pagina vertellen we meer over de kwaliteit van de zorg en hoe we deze behouden, ontwikkelen en verbeteren.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Het gewone leven ervaren

Al vanaf 2013 werkt Adullam met het Adullam Schutse Begeleiding Model (ASBM). Dit model is niet alleen leidend voor de begeleiding, maar ook bepalend voor de manier van omgaan met elkaar. Centraal in dit model staat het ervaren van het gewone leven. ASBM is afgeleid van de Triple C Methode. Deze methode speelt in op menselijke behoeften. Op basis hiervan maken we binnen ASBM gebruik van een eigen waardencirkel. Hiermee hebben we niet alleen oog voor de behoeften van onze cliënten, maar geven we ook invulling aan onze identiteit. Dat is namelijk onze basis en ook de kern van de waardencirkel: “God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf”. Meer informatie over ASBM is te vinden op de pagina Over ons.

HKZ-keurmerk

Sinds 2008 mag Adullam het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voeren. Dit keurmerk laat zien dat er serieus werk wordt gemaakt van de kwaliteit van zorg en dat Adullam voldoet aan wettelijke eisen en normen die daarbij horen. Het laat zien dat we de zaken intern op orde hebben, de cliënt centraal stellen, betrouwbare resultaten laten zien en we voortdurend werken aan verbetering.

Cliëntervaringsonderzoek

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en wensen van cliënten houdt Adullam om de twee jaar een Cliëntervaringsonderzoek (CEO). Wat kan er beter of kan er anders? Het laatste Cliëntervaringsonderzoek is gehouden in 2023.

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Regelmatig houdt Adullam een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Ben je werkzaam bij Adullam? Dan krijg je een uitgebreide enquête toegestuurd waarin je anoniem jouw bevindingen kunt delen. Er worden onder andere vragen gesteld over werkplezier, ontwikkelmogelijkheden, vertrouwen, arbeidsvoorwaarden en cultuur en waarden. De uitkomsten worden besproken en aan de hand daarvan wordt er gekeken waarin Adullam kan groeien. Bij het MTO dat in 2023 gehouden is kreeg Adullam een gemiddelde waardering van een 7,9.

Kwaliteitsrapporten

 

We voelen ons verantwoordelijk voor een goede zorgverlening. Jaarlijks stellen we een rapport op waarin we laten zien op welke manier Adullam werkt aan kwaliteit. Benieuwd welke inspanningen er zijn gedaan en op welke manier onze cliënten en medewerkers Adullam waarderen? Onze kwaliteitsrapporten zijn hier te lezen.