Cliëntenraden

Om onze cliënten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zijn er binnen Adullam verschillende cliëntenraden. Deze raden bestaan uit een vertegenwoordiging van cliënten en hun verwanten. Gevraagd en ongevraagd adviseren de cliëntenraden over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een Centrale Cliëntenraad en Lokale Cliëntenraden. Wat doen deze raden en wie is hierin vertegenwoordigd? Hierover is meer informatie te vinden op deze pagina.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) geeft advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor heel Adullam of een aantal locaties. Als Adullam nieuw beleid heeft gemaakt of aanpassingen wil doorvoeren die de zorg raken, worden deze plannen voorgelegd. Vijf keer per jaar vergadert de CCR met de Raad van Bestuur en de Manager Zorg. In deze vergadering worden de voorgelegde onderwerpen besproken en wordt de CCR om advies gevraagd. Dit advies wordt door de Raad van Bestuur meegewogen in zijn besluit. Ook kan de CCR zelf zaken aankaarten die spelen binnen Adullam.

 

Leden CCR
Contactpersoon Lokale Cliëntenraden
Dhr. A.J. (Albert Jan) van de Breevaart uit Scherpenisse | Voorzitter Beekheim | Veldheim | de Klimboom
Dhr. J. (Jan) Slabbekoorn uit Dordrecht | Secretaris Molenheim | Polderheim | Wilgenheim
Vacature Kroonheim | de Klimop
Dhr. A.J. (Arie) Doorn uit Nieuwe-Tonge Maasheim
Mw. C.G. (Ineke) de Jong uit Harderwijk Muiderheim | Eliëzerhof
Dhr. J.C. (Jan) Drooger uit Oud-Beijerland Maasheim
Mw. C. (Cora) van de Poppe-den Uijl uit ’t Harde Streekheim | Horstheim

 

Lokale Cliëntenraden

De Lokale Cliëntenraad (LCR) is verbonden aan een locatie van Adullam. Bijna alle locaties hebben inmiddels een eigen Lokale Cliëntenraad. Leden van de LCR zijn ouders, vertegenwoordigers en cliënten van de locatie. Er is een aantal keer per jaar een vergadering met de locatiemanager. De LCR geeft advies over onderwerpen die over de locatie gaan. Hiervoor vraagt de LCR regelmatig naar de wensen en meningen van cliënten en vertegenwoordigers.

 

Leden LCR
Locatie
Contact
Voorzitter | Dhr. F. (Frans) Rodenburg
Secretaris | Dhr. M. (Marius) Klaassen
Molenheim | Polderheim | Wilgenheim lcralblasserdam@adullam.nu
Voorzitter | Nog niet bekend
Secretaris | Mw. A. (Aletta) de Waard
Beekheim lcrbeekheim@adullam.nu
Voorzitter | Dhr. W. (Wilco) Prosman
Secretaris | Dhr. H. (Henk) Nap
Kroonheim lcrkroonheim@adullam.nu
Voorzitter | Dhr. A. (André) van Wingerden
Secretaris | Dhr. I. (Izak) Moerman
Maasheim lcrmaasheim@adullam.nu
Voorzitter | Dhr. J.W. de Olde
Secretaris | Dhr. R. (Romke) van der Veen
Muiderheim lcrmuiderheim@adullam.nu
Voorzitter | Dhr. A. (Arjan) Cromwijk
Secretaris | Dhr. J. (Jelmer) Slotegraaf
Veldheim lcrveldheim@adullam.nu