Aanmelden en advies

Op deze pagina kom je van alles te weten over het aanmelden voor leren, wonen of werken bij Adullam. Ben jij benieuwd hoe dat gaat? Lees dan verder op deze pagina. Bij vragen kun je contact opnemen met onze zorgconsulenten.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Aanmelden

Indicatie

Om bij Adullam te kunnen leren, wonen of werken heb je een indicatie nodig. De kosten van zorg en begeleiding worden voor een groot deel betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een indicatie is nodig om hiervan gebruik te kunnen maken. Wil je een indicatie aanvragen? Dat kan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor jonge kinderen kan er via de gemeente een beschikking aangevraagd worden vanuit de Jeugdwet.

Identiteit

Naast een indicatie is het ook van belang dat jouw identiteit past bij die van Adullam. Dit houdt onder andere in dat je lid bent van één van de Reformatorische kerken, de Statenvertaling leest en de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijft. Wil je meer weten over onze identiteit? Dat kun je lezen op de Over ons pagina.

Wachtlijsten

Als je bij Adullam wilt komen leren, wonen of werken kan het zijn dat het langer duurt voordat er plek is. Je komt dan op een wachtlijst te staan. We hopen natuurlijk dat je zo snel mogelijk bij ons terecht kunt. Wil je meer weten over de wachttijden van een locatie? Neem dan contact op met een zorgconsulent.

Kosten

Als je een indicatie hebt gekregen via het CIZ, dan kan de financiering met het zorgkantoor worden geregeld. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het Zorginstituut Nederland. Bij Adullam kun je alleen wonen op basis van ZIN of Volledig Pakket Thuis (VPT). Wil je komen leren of werken? Dat kan gefinancierd worden vanuit WLZ en vanuit de Jeugdwet met ZIN of een PGB.

Eigen bijdrage

Krijg je zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg? Dan moet je een deel zelf betalen. Dit heet een eigen bijdrage. Vanaf het moment dat je de indicatie hebt gekregen moet je dit betalen. Meer informatie hierover vind je op de website van het CAK.

Aanvullende diensten

Adullam biedt zelf ook aanvullende diensten. Deze zijn niet verplicht. Wil je weten welke? Dat kun je lezen in de folder “Wie betaalt wat” op deze pagina. De kosten hiervoor staan in de tarievenlijst.

Wie betaalt wat

Tarievenlijst