Historie

Adullam is ruim veertig jaar geleden ontstaan in de consistorie van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland van Hardinxveld-Giessendam. In die tijd waren er nauwelijks locaties voor leren, wonen en werken voor mensen met een beperking binnen onze eigen identiteit.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Ouders ervaarden dit als nood. Ouderling K. van der Plas, zelf ook vader van een dochter met een verstandelijke beperking, voelde die nood aan en bracht het onderwerp ter sprake op een kerkenraadsvergadering van 9 september 1981. Besloten werd om dit onderwerp op de classis-vergadering van het kerkverband te brengen. Als gevolg daarvan stelde het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland een commissie in, die de opdracht kreeg een verkennend onderzoek uit te voeren. Het resulteerde in de oprichting van Stichting Zorg Adullam, met als grondslag: de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

Interkerkelijk

Al snel kwamen er contacten met een aantal Nederlands Hervormde predikanten en gemeenten, die zich groepeerden rondom het blad ‘Het gekrookte riet’. In 1982 ontstond daardoor een interkerkelijk stichtingsbestuur, waarin sinds 1985 ook de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) deelnamen. De Hersteld Hervormde Kerk participeert sinds 2004 binnen Adullam, als voortzetting van de gemeenten en predikanten rondom het blad ‘Het gekrookte riet’.

De eerste locatie waarmee Adullam van start gaat, is werkcentrum Veldheim te Ede. Daarna volgen de verschillende locaties elkaar op. Nu, ruim 40 jaar later, is Adullam uitgegroeid tot een landelijke organisatie waar mensen met een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsachterstand kunnen leren, wonen en werken, passend bij zijn of haar behoeften, mogelijkheden en verantwoordelijkheden, vanuit een Bijbelse levensovertuiging. Adullam biedt hierbij de zorg en begeleiding die mensen nodig hebben.