Lid Raad van Toezicht

  • Centraal bureau
Wie is van toezichthoudende waarde?
Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Over de vacature

Onze bewoners en deelnemers zijn gebaat bij een professionele, warme organisatie. Een organisatie waar vanuit onze kwaliteit en identiteit een goede leer-, woon- en werkomgeving geboden wordt. De professionals doen met bevlogenheid hun werk. Maar wie denkt vanuit eigen talent, professionaliteit en betrokkenheid mee in een toezichthoudende rol?

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen, afkomstig uit onderscheiden disciplines. Ieder kijkt en denkt mee vanuit zijn eigen rol. De aandachtsgebieden die nu vrij komen, zijn ‘Zorg en kwaliteit’ en ‘HRM, de menskant van de organisatie’. Kortom, zorg en mens zijn de basis van Adullam.

Vanuit actualiteit en kennis van deze deelgebieden wordt meegedacht, professioneel-kritisch getoetst en collegiaal in de dialoog het gesprek aangegaan. Zo wordt de organisatie op koers gehouden en op een hoger niveau gebracht. Voor deze rollen is het belangrijk dat er inhoudelijke kennis over zorg en (ortho)pedagogische kennis of HR is. Dit wordt gecombineerd met communicatieve vaardigheden. Talent om het goede gesprek op inhoud en met warmte en bevlogenheid te voeren, versterkt de organisatie.

(Jonge) mensen die in de hectiek van een prestatiemaatschappij het vizier willen verleggen, ontmoeten wij graag!

Nieuwsgierig geworden naar wat deze functie inhoudt? De voorzitter van de raad van toezicht, de heer R. (Roel) van Beijnum is bereikbaar via 06 44 77 89 50.

De sollicitatie kunt u sturen aan:

Raad van Toezicht Adullam
t.a.v. drs. R. van Beijnum, voorzitter
Per e-mail: raadvantoezicht@adullamzorg.nl
Of per post: p/a Postbus 19, 3770 AA Barneveld (o.v.v. ‘vertrouwelijk’)

Over Adullam

Adullam is een landelijke organisatie waar mensen met een beperking kunnen leren, wonen en werken. We staan ervoor dat iedereen het gewone leven kan ervaren. Want we zijn allemaal door God geschapen en hebben allemaal talenten ontvangen die we moeten gebruiken. Hierin zijn we aan elkaar gelijkwaardig.

Meer weten over Adullam en onze identiteit, missie, visie en waarden?
Dat kun je lezen op de Over ons pagina.

Lees meer over Adullam

Onze sollicitatieprocedure

Stap 1

Bedankt voor je interesse! We nemen contact met je op en verkennen waar jouw talent en onze ambitie matchen.

Stap 2

We ontmoeten je graag om verder over ons vak en onze organisatie door te spreken. Soms kun je ook alvast een paar uurtjes meelopen!

Stap 3

Jij blij en wij blij? Dan spreken we verder over de arbeidsvoorwaarden.

Stap 4

Zijn we er samen uitgekomen? Van harte welkom bij Adullam!