Geven en belastingvoordeel

Adullam is een organisatie waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen, leren en werken. Dit omvat ook ondersteuning op het speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs (PRO), werkcentra voor volwassenen, kinderdagcentra en mogelijkheden tot logeren. Adullam verleent de zorg en begeleiding vanuit Gods Woord.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Dagelijks gaat op alle locaties de Bijbel open en worden cliënten begeleid in eenzelfde sfeer als thuis. Hierdoor voelen zij zich bij Adullam vertrouwd en veilig. De kosten van identiteitsgebonden zorg worden niet vergoed door de overheid. Alleen samen met onze vrienden kunnen we deze zorg in stand houden. Zou u ook willen overwegen om een vriend van Adullam te worden?

Word vriend van Adullam

Bij Adullam word je als mens gezíen en ondersteund in je behoeften, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Als vriend helpt u ons om dit waar te maken. Wilt u betrokken worden bij ons werk? Meer dan 40 jaar bieden we samen met vrienden kansen voor wonen, leren en werken aan mensen met een verstandelijke beperking. Door de continue bijdragen van onze vrienden is er een vaste bron van inkomsten, waardoor we zorg op maat kunnen geven.

Meld u dan aan als vriend!

 

Dankzij steun van vele vrienden maakt u het mogelijk dat uw medemens met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking de mogelijkheid heeft om te wonen, te leren en te werken.

Adullam heeft de ANBI-status

Stichting Zorg Adullam is geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat de overheid onze Stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling: ANBI. Bij het nalaten of schenken van geld is het goed om te weten dat wij als ANBI vrijgesteld zijn van belastingen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de identiteitsgebonden gehandicaptenzorg.

Wilt u Adullam direct steunen? Zou u uw gift willen overmaken aan Stichting Zorg Adullam, Barneveld, IBAN NL83 RABO 0337 5866 91? U kunt uw gift ook overmaken via dit formulier.

Publicatieverplichting ANBI

Vanwege de ANBI-status is Adullam gehouden om gegevens te publiceren. U vindt dit op publicatieverplichting ANBI.

Onze steunstichting gaat zo efficiënt mogelijk om met uw bijdrage. In het Adullam Contact leggen we hierover ook verantwoording af aan onze donateurs. U kunt deze ook lezen via verantwoording bijdragen. We laten zo nauwkeurig mogelijk zien waar het geld naartoe gaat en publiceren ook jaarlijks het jaarverslag.

Meld u hier aan als vriend of geef een wijziging door

Geven en belastingvoordeel

Overweegt u ons een (groot) bedrag te schenken? Hebt u dit jaar een (grote) schenking gedaan? Omdat wij een ANBI-status hebben, is uw gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het mee-schenken van het belastingvoordeel, levert u met uw gift een grotere bijdrage aan waardenvolle zorg.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Om uw gift volledig af te mogen trekken van de inkomstenbelasting, stelt de Belastingdienst een aantal voorwaarden. Giften zijn aftrekbaar als het totaal meer bedraagt dan 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Verder is maximaal 10% van het drempelinkomen aftrekbaar.

Periodieke gift met overeenkomst

Een andere mogelijkheid is om uw periodieke gift vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Het voordeel hiervan is dat deze giften altijd aftrekbaar zijn. Hierbij geldt geen minimaal bedrag maar wel een maximum. Het maximum is € 250.000 per jaar.

Deze overeenkomst moet opgesteld zijn tussen u als gever en Adullam. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat de overeenkomst aangegaan wordt voor minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden. U kunt hieronder een (deels) voor ingevuld formulier downloaden.

Download hier een ingevuld formulier

Na het volledig invullen kunt u deze printen en ondertekend opsturen naar:

  • Vrienden van Adullam
  • Antwoordnummer 1272
  • 3770 WB Barneveld

Een rekenvoorbeeld van het fiscale voordeel: u stelt een schriftelijke overeenkomst op voor 5 jaar met een bedrag van € 200 per jaar. Afhankelijk van de toepasselijke belastingschijf geldt de volledige aftrek van € 74 (bij 37% belastingtarief), € 99 (bij 49,5% belastingtarief). Wilt u het belastingvoordeel mee-schenken, dan kunt u respectievelijk € 318 of € 395 schenken. Netto schenkt u zelf die € 200 per jaar.