Dienen met een warm hart Adullam Contact maart 2023

  • Publicatie
  • Contactbladen

Het thema ‘dienen’ voor deze uitgave van Adullam Contact lijkt ons zeer passend. Mag het velen tot aansporing zijn om ook in 2023 te doneren of een steentje bij te dragen!

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Nog nooit heeft Adullam zoveel giften mogen ontvangen: in 2022 ruim 2 miljoen euro. Tegenover de hoge kosten die er in het afgelopen jaar ook waren stemde dat tot verwondering. De HEERE zorgt en neigt harten. Dat we met Jakob zouden mogen leren: “Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt.” Het eerste Adullam Contact van 2023 staat in het teken van ‘dienen’. Samen met u willen we stilstaan bij het vele vrijwilligerswerk dat er binnen Adullam wordt verricht. We maken een begin met een serie over onze gewaardeerde vrijwilligerscomités. Als eerst nemen we een kijkje tussen de boeken bij Comité Numansdorp.

Like dit bericht